Terug naar het overzicht

Veel input voor inrichting IJsbaanterrein

De ideeën en wensen buitelden de afgelopen weken over elkaar. Rachèl en Renée van adviesbureau VKZ voerden tussen 19 mei en 17 juni gesprekken met een grote groep organisaties en inwoners over de invulling van het IJsbaan terrein. Thema’s als groen, sport, spel, cultuur en ruimte kwamen aan de orde. Meer dan twintig organisaties zoals het onderwijs (BO en VO), culturele instellingen, natuurorganisaties, skaters, sport, gezondheidsorganisatie, dorpscommissie, ondernemers en ruim 40 inwoners lieten van zich horen. Wethouder Remko van de Belt: “Ik word heel enthousiast over alle inbreng. Op dit moment is nog geen rode draad te benoemen uit alle input. Duidelijk is wel dat de betrokkenheid met het terrein groot is en dat er heel veel ideeën zijn voor een nieuwe inrichting. Natuurlijk zijn er verschillen in wensen maar ik heb er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk tot een mooi resultaat gaan komen”.

Op dit moment analyseert VKZ de opgehaalde informatie en wordt samen met een landschapsdeskundige een aantal kansrijke schetsen gemaakt. De schetsen worden hierna teruggekoppeld aan degenen die hun ideeën hebben gedeeld. Dit zal naar verwachting in september zijn. Hierna worden deze schetsen aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad beslist vervolgens over de vervolgfase van ontwerp en uitvoering.