Terug naar het overzicht

Vergadering van de gemeenteraad op woensdag 16 juni

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Woensdag 16 juni 2021 om 19.30 uur, vergadering van de gemeenteraad in de raadszaal

Thema’s en agendapunten onder andere:

Bespreking Programmarekening;
Jaarrekening De Bolder;
Perspectiefnota: Zienswijzen op de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 van GGD HN, Omgevingsdienst NHN, Veiligheidsregio en GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar RHCA;
Begrotingswijzigingen van Omgevingsdienst NHN en GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar RHCA.
Vaststellen verklaring van geen bedenkingen centraal voorzieningengebouw aan de Vuurtorenweg;
Besluitvorming Regionale Energie Strategie 1.0;
Vaststellen regionale strategie klimaatadaptatie; Reconstructie fietspaden jaarcluster 2021.

U kunt deze vergadering thuis volgen via de website www.texel.nl/uitzendingraad en via Radio Texel (FM 106-1, kabel 98,5). Deze vergaderingen kunt u door de corona maatregelen niet volgen in de raadszaal.

Alle informatie over agenda’s, vergaderstukken en meer informatie over de raad/raadscommissie staat op de website www.texel.nl/gemeenteraad.

Heeft u vragen of wit u meer weten? Neem contact op met de raadsgriffier Marit de Porto (e-mail griffier@texel.nl, telefoon 14 0222).