Terug naar het overzicht

Vergadering van de raadscommissie op 7 juni 2023

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Woensdag 7 juni om 19.00 uur, vergadering van de raadscommissie in de raadszaal (als het nodig is: uitloop op donderdag 8 juni om 19.30 uur).

De agenda kan nog wijzigen. De actuele agenda, maar ook andere informatie over de gemeenteraad (de raadsleden, brieven aan de raad, raadsbesluiten en moties et cetera) is altijd te raadplegen via www.texel.nl/gemeenteraad.

U kunt deze vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis volgen via de website www.texel.nl/uitzendingraad  en via Radio Texel (FM 106-1, kabel 98,5).

Heeft u vragen of wit u meer weten? Neem contact op met de raadsgriffier Marit de Porto (e-mail griffier@texel.nl, telefoon 06-552 704 68).