Terug naar het overzicht

Vergadering van de raadscommissie op 8 maart 2023

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Woensdag 8 maart om 19.30 uur, vergadering van de raadscommissie in de raadszaal (uitloop eventueel op donderdag 9 maart om 19.30 uur).

Thema’s en agendapunten onder andere:

  • Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening.
  • Vaststellen bestemmingsplan Reparatieplan slaapplaatsen Texel 2022.
  • Opvang ontheemden uit Oekraïne na maart 2023.
  • Tussentijdse evaluatie 2022 uitvoeringsprogramma Sociaal Domein.

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen.

De agenda kan nog wijzigen. De actuele agenda, maar ook andere informatie over de gemeenteraad (de raadsleden, brieven aan de raad, raadsbesluiten en moties et cetera) is altijd te raadplegen via www.texel.nl/gemeenteraad.

U kunt deze vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis volgen via de website www.texel.nl/uitzendingraad  en via Radio Texel (FM 106-1, kabel 98,5).

Alle informatie over agenda’s, vergaderstukken en meer informatie over de raad/raadscommissie staat op de website www.texel.nl/gemeenteraad.

Heeft u vragen of wit u meer weten? Neem contact op met de raadsgriffier Marit de Porto (e-mail griffier@texel.nl, telefoon 06-552 704 68).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.