Terug naar het overzicht

Vergaderingen van de raadscommissie op 29 en 30 juni 2022

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Woensdag 29 juni om 19.30 uur, vergadering van de raadscommissie in de raadszaal

Thema’s en agendapunten onder andere:

  • Regionale samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland;
  • Herinrichting ijsbaanterrein Den Burg;
  • Adviesrecht, delegatiebesluit en participatie Omgevingswet.

Donderdag 30 juni om 19.30 uur, vergadering van de raadscommissie in de raadszaal

Thema’s en agendapunten onder andere:

  • Beheersverordening Waddenzee;
  • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Den Hoorn – Naalrand (voormalige locatie Drijverschool);
  • Vaststellen bestemmingsplan Postweg 145 De Cocksdorp;
  • Reconstructie Postweg, verklaring van geen bedenkingen;
  • Evaluatie handhaving parkeren.

U kunt deze vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis volgen via de website www.texel.nl/uitzendingraad  en via Radio Texel (FM 106-1, kabel 98,5).

Alle informatie over agenda’s, vergaderstukken en meer informatie over de raad/raadscommissie staat op de website www.texel.nl/gemeenteraad.

Heeft u vragen of wit u meer weten? Neem contact op met de raadsgriffier Marit de Porto (e-mail griffier@texel.nl, telefoon 06-48137428).