Terug naar het overzicht

Vergaderingen van de raadscommissie

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Woensdag 3 en donderdag 4 april 2024 om 19.30 uur, vergadering van de raadscommissie in de raadszaal

De agenda en vergaderstukken staan op www.texel.nl/gemeenteraad.

Heeft u vragen of wit u meer weten? Neem contact op met de raadsgriffier Marit de Porto (e-mail griffier@texel.nl, telefoon 06-55270468).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.