Terug naar het overzicht

VERHAAL VOOR LATER

Luister goed allemaal. Deze dag geen rekenen
en taal, maar wel een les voor levenslang.
Het was 4 mei.

Kijk, zei zij. Ze liet een foto zien, zwart-wit.
Een jochie met een pet. Zijn ogen groot,
zijn armen hoog.

Ik bleef maar staren naar die jongen en rilde
van zijn lichaamstaal. Hij had ons broertje
kunnen zijn.

Ze zei iets over mensenrechten, ik snapte het
niet helemaal, dat vrijheid een werkwoord is
om samen te vervoegen,

dat het geen klikken is als je onrecht benoemt.
De juf, haar naam ben ik vergeten, maar niet
wat zij heeft aangereikt,

van wie je er ook een bent en hoe je vlag
er ook bijhangt, vrijheid krijg je als geschenk
van wie wij vandaag herdenken,
een cadeau om door te geven.

Fiet van Beek,
eilanddichter

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.