Terug naar het overzicht

Visserij Ontwikkel Plan vastgelegd: investering van 80 miljoen in vijf visserijregio's

[Bron: Noordkop gemeenten, 20 maart 2024]

Vorig jaar stelde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 30 miljoen euro beschikbaar voor de visserijsector om de keten en gemeenschappen te ondersteunen bij de transitie van de visserij. Dit geld moet ten goede komen aan vis gerelateerd bedrijfsleven en gemeenschappen die geraakt worden door de ingrijpende veranderingen in de Noordzeevisserij. Het Bestuurlijk Platform Visserij heeft in samenwerking met vijf visserijregio’s het Visserij Ontwikkel Plan (VOP) opgesteld. Regio Kop van Noord-Holland is een van die regio’s.

Het plan beschrijft voor elk van de vijf regio’s concrete initiatieven vanuit de sector en hoe de financiële middelen daarvoor ingezet kunnen worden. Met cofinanciering van de betrokken partijen in de regio’s wordt er in totaal 80 miljoen euro geïnvesteerd om klaar te zijn voor actuele en toekomstbestendige manier van werken met vis. Naar verwachting kunnen de regio’s vanaf het najaar 2024 aan de slag met de uitvoering van het ontwikkelplan.

Wethouder Robert Leever, bestuurlijk vertegenwoordiger van de regio voor het Visserij Ontwikkel Plan: “Onze visserij is mede door de Brexit en windmolenparken radicaal veranderd. Dat stelt families, ondernemers en gemeenschappen voor de uitdaging om een nieuwe koers te vinden. De gemeenten Texel, en Helder en Hollands Kroon hebben met het VOP een impuls voor visserijgemeenschappen opgestart. De financiële bijdrage van het Rijk en de grote betrokkenheid van de provincie en andere partijen onderschrijven het belang van de visserij op regionaal en nationaal niveau. We hebben er vertrouwen in dat het Rijk de vergunningskwesties voor de visserij snel oplost, om daarmee de visserij en de gemeenschappen in rustiger vaarwater te brengen. Zo maakt onrust en bezorgdheid over de toekomst hopelijk langzaamaan weer plaats voor vertrouwen in de toekomst.“

Wat staat er in het Visserij Ontwikkel Plan?

In het plan wordt beschreven op welke manier de miljoenen in de vijf visserijregio’s worden besteed. Elke regio heeft een eigen deelplan met specifieke ambities en kansrijke perspectieven voor dat gebied. Daarnaast worden er twee bovenregionale deelplannen ontwikkeld rond vernieuwing in visserij-onderwijs en de beleving van de Nederlandse visserijcultuur.

Regio Kop van Noord-Holland

De Kop van Noord Holland zet in op een nieuw perspectief voor de lokale visserij. Onder andere met een aanbod van verse vis van de Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer en van duurzame kweek op het land. Met het Blue Food Centrum, omringd door varend erfgoed, wordt de visserijhaven van Wieringen het levendige hart van de visserijgemeenschap. Hier komt de visbedrijvigheid samen en kunnen handel en inwoners terecht voor vis uit de buurt. Waardevolle reuring voor Den Oever. Een maritiem innovatieatelier richt zich op de ombouw van de vloot naar een meer flexibele en diverse visserij. Texel wordt hét pionierende gebied voor het kweken van vis en andere zee-producten. Want daarin liggen de toekomstperspectieven voor de hele regio. De bakermat Den Helder is al eeuwenlang het kloppend hart van de visserij in deze regio. Het visserijbelevingscentrum verbindt met trots de rijke historische context aan een blik op de toekomst van Blue Food. Vanuit het Waddenfonds wordt gewerkt aan het rondje Waddenbaai. Deze dagtocht, vanuit de havens Oudeschild, Den Helder en Den Oever, verbindt alle hoogtepunten in de Kop.

Vervolg

De komende maanden worden de afspraken in het VOP geformaliseerd en zal het Ministerie de rijksmiddelen via de regionale partners beschikbaar stellen voor de uitvoering van de (visserij-)projecten.

Over het Bestuurlijk Platform Visserij

Het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) is een samenwerkingsverband van 18 gemeenten en 6 provincies waarbinnen de Nederlandse visserijgemeenschappen, met daaraan verbonden visclusters van bedrijvigheid, zijn geconcentreerd. Voorzitter van BPV is gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de Provincie Zeeland.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.