Terug naar het overzicht

Voorbereidende werkzaamheden vernieuwing fietspad Bosrandweg

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het fietspad tussen het al vernieuwde fietspad richting de Pelikaanweg tot aan Hotel Boschrand wordt vernieuwd.  Het fietspad wordt verbreed en de tegels worden vervangen door beton. De voorbereidende werkzaamheden starten op maandag 6 februari. Dan wordt een stuk bosplantsoen gerooid.

Het huidige fietspad bestaat uit tegelverharding, behoeft reparatie en is niet comfortabel. De tegelverharding wordt vervangen door beton en het fietspad wordt verbreed tot 3 meter. Om welk gedeelte fietspad het gaat is inzichtelijk gemaakt op onderstaand kaartje.

Rooien en vervanging

Om ruimte te maken voor het nieuwe verbrede fietspad is het noodzakelijk het stukje bosplantsoen te rooien. Deze rooiwerkzaamheden starten maandag 6 februari.  Dit stuk bosplantsoen wordt na afronding van de werkzaamheden aan het fietspad vervangen door een haag. De te verwijderen populieren worden na afloop van de werkzaamheden in de nabije omgeving gecompenseerd.

Sommige delen later vernieuwd

Op een aantal plaatsen is verbreding niet mogelijk zonder ook de rijweg aan te passen. Die delen worden geasfalteerd en verbreed als de weg wordt heringericht, hetgeen nog niet gepland staat. Het stukje fietspad met tegelverharding vanaf het hotel de Boschrand door het bos blijft ongewijzigd.

Planning werkzaamheden

Op maandag 6 februari wordt het bosplantsoen gerooid. In de week van 13 februari wordt de tegelverharding opgebroken en een start gemaakt met het omleggen van de elektriciteitskabels. In de week van 27 februari wordt het fietspad in beton gegoten.