Terug naar het overzicht

Vreugdevuur meierblis 2024

Op dinsdag 30 april 2024, bij het vallen van de avond, wordt op verschillende plekken op het eiland de meierblis aangestoken. Hierbij nemen we afscheid van de winter en wordt het voorjaar feestelijk ingeluid. Vanaf dinsdag 16 april kunnen de gemeenschappelijke- en particuliere meierblissen worden opgebouwd.

Locatie gemeenschappelijke meierblissen

  • De Koog: aan de Bosrandweg, op de gemarkeerde plaats
  • Den Burg: aan de Haffelderweg, op de gemarkeerde plaats, schuin tegenover Stayokay
  • Oudeschild: aan de Redoute, op de gemarkeerde plaats, 1 km voorbij Oudeschild richting de Pontweg, rechts in de berm
  • Oosterend: op de hoek Nieuweschild- Fanneweg
  • Den Hoorn: aan de Stolpweg, op de gemarkeerde plaats
  • De Cocksdorp: aan de Stengweg, op het opslagterrein van het Hoogheemraadschap (aanleveren via de Hoofdweg)
  • De Waal: bij Spangerweg 10, op de gemarkeerde plaats.
  • ’t Horntje: achter het fietsverhuur bedrijf, op de grond van het Hoogheemraadschap

Op deze locaties wordt op dinsdag 30 april rond 19.00 uur het vuur aangestoken.

Wat mag er op de meierblis?

Alleen schoon afvalhout, snoeiafval en slootruigte. Geen gelakt/geverfd hout, wortelstobben en meubels. Die laatsten zorgen voor vervuiling en de stoffen die bij verbranding vrijkomen zijn bovendien schadelijk voor uw gezondheid.

Particuliere meierblissen

Wilt u op eigen terrein een vuur ontsteken? Dan is aanmelden verplicht. Dat kan eenvoudig via het online formulier op www.texel.nl/meierblis. Het aanmelden van een particuliere meierblis kan tot 23 april 2024. Na deze datum is de afhandelingstermijn te kort en wordt de melding dus niet in behandeling genomen.

Voorwaarden particuliere meierblis

De meierblis moet op ruime afstand van bouwwerken, sloten en beplanting zijn. De afstand tot sloten moet minimaal 10 meter zijn. Omwonenden, verkeer en dieren mogen geen hinder ondervinden van rook, as en vuurresten. Alle voorwaarden staan op www.texel.nl/meierblis.

Controles en veiligheidsmaatregelen

Om de meierblis goed te laten verlopen worden er veiligheidscontroles op de locaties uitgevoerd. Houdt u zich niet aan de (veiligheids)voorschriften, dan mag de meierblis niet branden.

Cultureel erfgoed

De meierblis is een Texelse traditie die sinds 2015 de status van immaterieel cultureel erfgoed heeft. Dit is iets om trots op te zijn, maar het geeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid waarbij de betrokkenheid van Texelaars bij dit plaatselijke feest van groot belang is.

Samen zorgdragen voor terrein en veiligheid

De percelen waar de gemeenschappelijke meierblissen branden zijn privé-eigendom en worden door de eigenaar beschikbaar gesteld omdat ze dit gemeenschappelijk volksfeest ondersteunen. Zij moeten hiervan geen schade ondervinden nadat de meierblis is opgeruimd. Geniet daarom met uw kinderen van een feestelijke en veilige meierblis en laat het terrein schoon achter. Gooi uw afval na afloop thuis in uw eigen afvalbak. Glas is niet toegestaan op het terrein.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.