Terug naar het overzicht

Koningsdag 2024 op Texel

Verkopen op de vrijmarkt of iets organiseren? Bekijk de regels.

Koningsdag in Den Burg

Op Koningsdag (27 april) is er weer de traditionele vrijmarkt in het centrum van Den Burg. De Dorpscommissie Den Burg organiseert de Koningsmarkt voor verenigingen op de Groeneplaats en de Vismarkt. In het overige deel van het centrum is de vrijmarkt. De vrijmarkt is uitsluitend voor particulieren. Bedrijfsmatige verkoop van goederen of producten is niet toegestaan.

Locatie vrijmarkt

De straten voor de vrijmarkt zijn: de Binnenburg, de Stenenplaats, Weverstraat, Waalderstraat en de Parkstraat tot aan het rood-witte hek. De Groeneplaats en de Vismarkt zijn gereserveerd voor de Koningsmarkt voor verenigingen.

Regels vrijmarkt

 • Uitsluitend aan de zijkanten van de straat mag een plaats worden ingenomen zodanig dat er een vrije doorgang van minimaal 3,5 meter vrij blijft voor brandweer, politie en ambulancevoertuigen.
 • Toe- en uitgangen van woningen en/of bedrijven blijven altijd vrij.
 • Marktkramen zijn in de Weverstraat en de Binnenburg niet toegestaan.
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van geluids- of muziekversterkers.
 • Het is verboden alcoholhoudende dranken te koop aan te bieden.
 • Als u de standplaats weer verlaat, moet u alle afval en overgebleven goederen zelf weer meenemen.
 • De aanwijzingen van de daartoe bevoegde ambtenaren dienen altijd stipt te worden opgevolgd.

Koningsdag in de buitendorpen

Wilt u spelletjes organiseren op de openbare weg? Dan moet de gemeente een tijdelijke verkeersmaatregel nemen. Meld dit dan uiterlijk 15 april 2024 via gemeente@texel.nl o.v.v. verkeersmaatregel Koningsdag.

Regels

 • Spelletjes op de openbare weg zijn toegestaan, mits dit is gemeld aan gemeente@texel.nl.
 • Er moet altijd een vrije doorgang blijven voor brandweer, politie en ambulancevoertuigen.
 • De vrije doorgang is minimaal 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog. Let hierbij ook op de overhang van marktkramen.
 • Alle toe- en uitgangen van woningen en/of bedrijven zijn vrij toegankelijk.
 • Bij speltoestellen zoals een springkussen of een klimwand is een EHBO’er met een geldig diploma verplicht.
 • Het is verboden alcoholhoudende dranken te verstrekken of te koop aan te bieden buiten een horecabedrijf of het daarbij behorende terras.
 • Na afloop van de activiteiten zorgt de organisatie voor de verwijdering van vuil en afval en de straat of het terrein wordt schoon en opgeruimd achtergelaten.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.