Terug naar het overzicht

Week van de Pleegzorg: aandacht voor tekort aan pleegouders

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wethouder van de Belt: “Hoe meer pleeggezinnen, hoe meer kinderen in een gezin kunnen opgroeien”

Van 3 tot en met 10 november is het de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Ook Texel doet mee aan de actieweek. Wethouder Remko van de Belt: “We willen kinderen die niet meer thuis kunnen wonen het liefst opvangen in een pleeggezin. Hoe meer pleeggezinnen er zijn, hoe meer kinderen in een gezin kunnen opgroeien.” Op Texel wonen 21 kinderen in een pleeggezin.

Er zijn meer pleegouders nodig, in deeltijd, kortdurend of voor langere tijd. Ruim 800 kinderen in Nederland wonen op een plek waar het voor hen niet stabiel genoeg is. Zij wachten tot ze terecht kunnen in een fijn pleeggezin. Het blijkt dat met name voor kinderen boven de acht jaar een wachtlijst is. Per pleegkind zijn maar liefst vijf pleeggezinnen nodig om een goede match te kunnen maken. De wensen van ouders, kinderen en pleegouders moeten namelijk passen om een succesvolle match tot stand te brengen. Een voorbeeld: een kind met een dierenallergie kan niet bij een pleeggezin met dieren. Een kind dat vanwege gebeurtenissen in het verleden gebaat is bij weinig prikkels, past niet in een gezin waar veel kinderen wonen.

Ieder kind verdient een stabiele basis

Wethouder van de Belt: “Het is ontzettend belangrijk dat een kind en een pleeggezin bij elkaar passen. Dit wordt moeilijker door het grote tekort aan pleegouders. Een kind woont dan in een tijdelijk gezin of op een groep. Ook als er wel een pleeggezin is, moet een kind soms weer verhuizen als er geen goede match blijkt te zijn. Ook deze kinderen verdienen een stabiele basis om zich goed te kunnen ontwikkelen. Daarom zijn meer pleeggezinnen nodig! Hoe meer pleeggezinnen er zijn, hoe beter we de match kunnen maken en hoe meer kinderen in een gezin kunnen opgroeien.”

Week van de pleegzorg

Tijdens de Week van de Pleegzorg organiseren de jeugdhulporganisaties samen met de gemeenten allerlei activiteiten voor pleegouders en pleegkinderen. Dinsdagavond 2 november om 20.00 uur is het startsein vanaf het gemeentehuis in Rotterdam. Dan vertelt Lili Monori van Dijken (auteur, Volkskrant-columnist en voormalig pleegkind) hoe pleegzorg haar leven heeft verrijkt.

Online bijeenkomst over pleegzorg in De Kop van Noord-Holland

In de Kop van Noord-Holland werken de verschillende aanbieders – Kenter, Levvel, Parlan en William Schrikker Gezinsvormen – samen bij het werven, screenen, matchen en begeleiden van pleegouders. Op 16 november 2021 om 19.30 uur organiseren zij een gezamenlijke online informatiebijeenkomst over pleegzorg. Wilt u hierbij zijn? Meld u aan via openjewereldnh@gmail.com of op openjewereld.nu.