Terug naar het overzicht

Wel parkeerduurbeperking maar geen betaald parkeren in deel centra

Vanuit landelijke wetgeving is het niet langer mogelijk betaald parkeren te combineren met een parkeerduurbeperking. Daarom stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om een noodzakelijke aanpassing in de parkeerregels door te voeren. In een beperkte ring van Den Burg, enkele straten in De Koog en één in Oudeschild is per 1 januari 2024 niet langer sprake van betaald parkeren maar wel van een parkeerduurbeperking. Wethouder Cees Hooijschuur: “Net als andere gemeenten staat ook Texel voor dit nieuwe gegeven. Met dit voorstel wordt de overlast van zowel parkeerders als bewoners zoveel mogelijk beperkt, houden we het Texelvignet in stand en is straks duidelijk waar welke situatie geldt.”

Wijzigingen per dorp

In de gebieden waar vanaf 1 januari 2024 een parkeerduurbeperking geldt (van 08.00 tot 20.00 uur iedere weekdag) wordt dit zichtbaar gemaakt door het aanbrengen van blauwe strepen. In de dorpen betekent het concreet:

Den Burg
De wijzigingen hebben met name gevolgen voor het parkeren in het centrum van Den Burg. Bij de parkeerterreinen van de Albert Heijn kan maximaal 1 uur geparkeerd worden, datzelfde geldt voor de Wilhelminalaan, Witte Kruislaan, Binsbergenstraat, Burgerhoutstraat, Brouwerstraat. Ook voor Lijnbaan, Hollewal tussen de Gasthuistraat en Lijnbaan, Molenstraat tussen Gravenstraat en Keesomlaan, Elemert bij busstation, Julianastraat, Weverstraat, Schilderend tussen Weverstraat en Keesomlaan en Jan Reystraat geldt maximaal 1 uur parkeren. Parkeren op parkeerterrein de Vogelenzang bij de Jumbo kan maximaal 2 uur. Voor de Parkstraat en de Burgwal geldt een maximale parkeerduur van 0,5 uur. Bewoners van de genoemde straten kunnen behoudens het parkeerterrein bij AH en het ronde gedeelte van Jumbo ontheffing krijgen van de parkeerduurbeperking.

De Koog
Bij het parkeerterrein Lidl geldt straks maximaal 1 uur parkeren. Ook voor de Brink, Parnassiastraat geldt daar straks maximaal 1 uur parkeren. Bewoners van deze straten kunnen een ontheffing krijgen van de parkeerduurbeperking behoudens het parkeerterrein bij de Lidl.

Oudeschild
Voorgesteld is de parkeerduurbeperking in het gedeelte van de Heemskerckstraat op te heffen. Overal kan dan onbeperkt maar wel betaald geparkeerd worden in Oudeschild.

Bewonersparkeerkaart wordt ontheffing

Als de gemeenteraad akkoord gaat met dit voorstel is het vanaf 2024 niet meer mogelijk en noodzakelijk om een bewonersparkeerkaart aan te schaffen. Bewoners in de ring buiten het gebied waar de parkeerduurbeperking gaat gelden, kunnen de kosten van de bewonerskaart terugkrijgen.

Inwoners binnen het gebied waar de parkeerduurbeperking geldt kunnen een ontheffing krijgen, zie hiervoor het bijgevoegde kaartje. Eventuele bewonerskaarten voor dit gebied kunnen volgend jaar gratis omgezet worden naar een ontheffing. Zowel voor de teruggave kosten bewonerskaart als de gratis omzetting naar een ontheffing volgt later nog aparte berichtgeving.

Achtergrond wijziging

In 2022 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarbij sprake was van betaald parkeren in combinatie met een parkeerduurbeperking. Hierbij heeft de Hoge Raad de mogelijkheid van het opleggen van naheffingsaanslagen beperkt op plekken waar een maximale parkeerduur geldt. Naar aanleiding van deze uitspraak is de gemeente Texel in gesprek gegaan met het Openbaar Ministerie en de politie. Helaas heeft dit niet tot een wijziging geleid.

Besluitvorming in december

Het voorstel voor deze parkeerwijziging wordt 6 of 7 december in de raadscommissie besproken, waarna de gemeenteraad er 19 december een besluit over neemt.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen? Check de veelgestelde vragen met antwoorden (pdf).