Terug naar het overzicht

Wethouder Cees Hooijschuur luidt met fietstocht vernieuwde fietspaden in

Het is zover! Het laatste gedeelte van de reconstructie van bestaande fietspaden op Texel en het aanleggen van nieuwe fietspaden is afgerond. Om dit heuglijke moment te vieren, maakte wethouder Cees Hooijschuur vanmiddag een fietstocht over een deel van deze vernieuwde fietspaden samen met gedeputeerde Jeroen Olthof, teamleider Kees Hin van Staatsbosbeheer en andere betrokken partijen en geïnteresseerden.

“Het is prachtig geworden. Ik mag zeggen dat ik best trots ben op het mooie werk dat we samen geleverd hebben. Texel was natuurlijk al een fantastisch fietseiland, maar nu, en zeker met het mooie nieuwe fietspad door natuurgebied De Tureluur, spant het de kroon. Dat dit gezien wordt, bleek ook gisteren toen Texel door de Fietsersbond werd uitgeroepen als snelst stijgende fietsgemeente in Nederland.”, aldus wethouder Cees Hooijschuur.  

Reconstructie fietspaden Staatbosbeheer

In de afgelopen winter en het vroege voorjaar is er hard gewerkt aan de reconstructie van de laatste kilometers bestaande en deels nieuw aangelegde fietspaden op Texel. Dit betrof cluster 4 van het project “Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer” en had betrekking op het aanpassen van de door de gemeente Texel in beheer en onderhoud overgenomen fietspaden op Texel.

In vier jaar dertig kilometer fietspad

De ingebruikstelling van deze gereconstrueerde fietspaden en fietsvriendelijk ingerichte wegen markeert ook de afsluiting van dit ambitieuze project, waardoor in vier jaar ruim 30 kilometer fietsroute duurzaam veilig en geschikt is gemaakt voor het huidige snellere en bredere fietsverkeer. Doelstelling van dit project was Texel weer fietseiland nummer 1 te laten worden en daarin is een forse stap gemaakt.

De gemeenteraad van Texel heeft hiervoor in 2019 geld beschikbaar gesteld en mede dankzij substantiële bijdragen van provincie Noord-Holland en STIFT is dit project ruim binnen beschikbare budgetten gerealiseerd.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.