Terug naar het overzicht

Woensdag 7 juli 2021 om 19.30 uur: vergadering van de gemeenteraad in de raadszaal

Op de agenda staat onder andere:

  • Afscheid mevrouw Verseput en installatie de heer Rutten;
  • Autorisatiebesluit Postweg/Nieuwlanderweg fase 2 en 3;
  • Samenwerking met Inholland ‘Praktijkplaats Texel’;
  • Beschikbaar stellen extra budget bermverharding 2021-2023;
  • Overdracht wegen HHNK;
  • Versnelling woningbouw;
  • Grip op grondexploitaties en grote projecten rapportage juni 2021;
  • Motivering niet vaststellen Bestemmingsplan Stappeland 2A en Pontweg 133-135.

U kunt de vergadering thuis volgen via www.texel.nl/uitzendingraad en via Radio Texel (FM 106-1, kabel 98,5). Door de coronamaatregelen kunt u deze vergaderingen niet bijwonen in de raadszaal.

Alle informatie over agenda’s, vergaderstukken en meer over de raad en de raadscommissie vindt u op www.texel.nl/gemeenteraad.

Heeft u vragen of wit u meer weten?

Neem contact op met raadsgriffier Marit de Porto, e-mail griffier@texel.nl, telefoonnummer 14 0222.