Terug naar het overzicht

Woningbouw op locatie voormalige Kompasschool via CPO

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op de locatie van de voormalige Kompasschool worden binnenkort 11 woningen gerealiseerd. Dat gebeurt via een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). CPO is het gezamenlijk realiseren van een woonproject waarbij toekomstige bewoners samen opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw.

Enkele jaren geleden is het gebouw van de voormalige Kompasschool aan de Molenstraat al gesloopt. Om de kavels geschikt te maken voor woningbouw wordt het terrein begin 2023 bouwrijp gemaakt.

Parkeerplaatsen en nieuw groen

Het groen in het zuidelijk deel wordt in een later stadium verwijderd. Dit gebeurt tijdens de aanleg van ongeveer 18 parkeerplaatsen en nieuw openbaar groen. De bomen in dit deel moeten helaas verwijderd worden. Deze worden na aanleg van de parkeerplaatsen gecompenseerd op dezelfde locatie.

Meer informatie

Na een openbare inschrijving zijn de 11 kavels door de notaris verloot en toegekend aan de deelnemers. Wilt u meer weten over de voortgang van dit CPO-project? Neem contact op met Kortekaas & Kooijman makelaars: www.kortekaasenkooijman.nl.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.