Terug naar het overzicht

Woningbouwontwikkeling Oudeschild in volgende fase

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De inzageperiode van het vastgestelde bestemmingsplan voor het bouwen van woningen in Oudeschild op het veld achter de Trompstraat is afgelopen. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk. Het plan heeft zes weken ter inzage gelegen en er is geen beroep ingesteld. Dit betekent dat de gemeente en Woontij verder kunnen met de woningbouwontwikkeling op deze locatie. Wethouder van de Belt: “We zijn weer een stapje dichterbij de schop in de grond. Woningbouw vereist nu eenmaal een nauwgezet te volgen pad, maar we zijn blij dat we nu een vervolg kunnen maken met het ontwerp van de buitenruimte. Het streven is om in de eerste helft van 2023 het gebied bouwrijp te maken.”

Eerst: op naar een Voorlopig Ontwerp voor de buitenruimte

Het gaat in totaal om 39 woningen waarvan 20 sociale huurwoningen. Het stedenbouwkundig ontwerp wordt momenteel verder uitgewerkt tot een detailontwerp. Hierin staan de voorstellen voor de openbare ruimte rond de gebouwen, zoals het groen en de paden. Dat plan wordt nu stap voor stap gedetailleerd uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp. Dit wordt te zijner tijd ook besproken met omwonenden en andere geïnteresseerden. Over de woningen zelf wordt in een later stadium geïnformeerd.

Planning

De gemeente streeft ernaar om in de eerste helft van 2023 het gebied bouwrijp te maken. Dan kan de bouw na de zomer van 2023 starten. De dorpscommissie heeft een aantal straatnamen voorgedragen. Het college besluit daar 30 augustus over.

Onderzoek bouwweg

Onderzocht wordt of voor het bouwverkeer een tijdelijke bouwweg aangelegd kan worden zodat het bouwverkeer niet door de Trompstraat hoeft te rijden. 

Andere buitendorpen

De gemeente en Woontij bereiden ook woningbouwprojecten voor in Den Hoorn, Oosterend en De Cocksdorp. Het bestemmingsplan voor Den Hoorn is in juli door de raad vastgesteld en ligt momenteel ter inzage voor beroep. Het plan voor De Cocksdorp wordt in september door de raad behandeld. Het bestemmingsplan voor Oosterend wordt eind 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Meer informatie

Er is een projectpagina Woningbouw in de maak. Zodra deze informatiepagina gepubliceerd is, wordt hierover bericht.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.