Terug naar het overzicht

www.texel.nl geheel vernieuwd, toegankelijkheid vergroot

Op 17 mei 2021 is www.texel.nl geheel vernieuwd. De site heeft niet alleen een nieuw uiterlijk gekregen, ook de toegankelijkheid van de website is flink verbeterd. Daardoor kunnen mensen met een beperking, zoals slechtziendheid of laaggeletterdheid, ook gebruik maken van onze digitale dienstverlening. Daarnaast kunnen we met de nieuwe website onze digitale dienstverlening verbeteren.

Toegankelijk voor iedereen

Digitale toegankelijkheid houdt in dat iedereen gebruik kan maken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones bieden. Ook mensen met een beperking moeten toegang hebben tot internet. Het gaat om beperkingen zoals blind, slechtziend of kleurenblind zijn, doof of slechthorend of motorisch beperkt. Maar ook mensen die zwakbegaafd zijn, autistisch of laaggeletterd. Digitale toegankelijkheid is verplicht voor alle overheidsinstanties. Meer informatie op www.digitoegankelijk.nl.

Wij blijven werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid van onze website en volgen het gebruik van texel.nl nauwkeurig. Zo starten we in de tweede helft van 2021 een onderzoek naar het gebruik en de toegankelijkheid van alle webformulieren.

Open Webconcept

Het vernieuwde texel.nl sluit aan bij het zogenaamde Open Webconcept: een samenwerkingsverband tussen gemeenten. De samenwerking is ontstaan vanuit de overtuiging dat de digitale dienstverlening voor gemeenten innovatiever en voordeliger kan. Inmiddels zijn er 12 gemeenten die meedoen met het Open Webconcept. Meer informatie op www.openwebconcept.nl.

Het nieuwe texel.nl is op 17 mei om 12.00 uur live gegaan. Het kan zijn dat nog niet alle pagina’s direct vindbaar zijn. Dat lossen wij zo snel mogelijk op.