Terug naar de vorige pagina

2e reparatieplan Den Hoorn (onherroepelijk)

Doel

Dit bestemmingsplan is bedoeld voor de reparatie van het geldende bestemmingsplan ‘Den Hoorn’. Na de vaststelling van het moederplan op 12 juli 2016, en het reparatieplan op 19 december 2018, is dit het 2e reparatieplan voor het bestemmingsplan Den Hoorn.

Met dit reparatieplan wordt de afwijkingsmogelijkheid voor extensief dagrecreatief en educatief medegebruik van agrarische gronden binnen het beschermd dorpsgezicht geschrapt. Het doel is om zo een betere bescherming van het beschermde dorpsgezicht te waarborgen.

Stand van zaken

  • Op 15 december 2021 heeft de raad het reparatieplan vastgesteld.
  • U kunt het plan bekijken via het Omgevingsloket.

Procedure

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft ter visie gelegen voor beroep. Er is door 1 partij beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingesteld en verzocht om een voorlopige voorziening. De Afdeling heeft uitspraak gedaan op de voorlopige voorziening en deze is niet toegekend.

Op 17 mei 2023 heeft de Afdeling uitspraak gedaan op het beroep. De uitspraak is in het voordeel van de gemeente uitgevallen, het beroep is dus niet gegrond. Het bestemmingsplan is vanaf 17 mei 2023 (ongewijzigd) onherroepelijk.

Documenten

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.