Terug naar de vorige pagina

Bestemmingsplan 3e reparatieplan Den Hoorn, Diek 10 (onherroepelijk)

Doel

Doel is om de omissie in het bestemmingsplan Den Hoorn 2014 op de locatie Diek 10 te herstellen. Er is sprake van een omissie van het aantal slaapplaatsen. Er had een maatvoering voor 46 recreatieve slaapplaatsen opgenomen moeten worden in plaats van 38.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is op 21 september 2022 door de raad vastgesteld.

Procedure

Er is geen beroep ingesteld. Het plan is per 29 november 2022 in werking en onherroepelijk. De procedure is daarmee geheel afgerond.

Documenten

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.