Terug naar de vorige pagina

Bestemmingsplan Buitengebied Geconsolideerd

De teksten van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 en het reparatieplan (2018) zijn nu samengevoegd in de bijlage hieronder.

In deze versie zijn de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied en het reparatieplan Buitengebied opgenomen als ware het één bestemmingsplan. Deze geconsolideerde versie heeft geen juridische status, maar geeft wel de juridische regeling weer. Er kunnen dus geen rechten aan ontleend worden. Voor de officiële vigerende (geldende) regelgeving wordt verwezen naar de bestemmingsplannen afzonderlijk.

Documenten

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.