Terug naar de vorige pagina

Bestemmingsplan De Koog Stappeland (ontwerp)

Doel

Met dit plan wordt de bouw van 38 woningen mogelijk gemaakt op het perceel Stappeland 2 A in De Koog. Er komen woningen in de categorie sociale woningbouw (11), middeldure koop/huur (15) en vrije sector (12).   

Stand van zaken

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 19 december 2023 besloten dat dit plan in ontwerp ter inzage gelegd kan worden.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 29 december 2023 tot en met 8 februari 2024 ter inzage. Er kan dan een zienswijze worden ingediend bij de gemeenteraad. Voor het indienen van een zienswijze kunt u gebruik maken van dit zienswijzeformulier. Dit staat ook onder documenten.  

Bestemmingsplan bekijken

U kunt het ontwerp bekijken bij de documenten hieronder of via omgevingswet.overheid.nl.

Documenten

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.