Terug naar de vorige pagina

Bestemmingsplan Oosterend, Cor Bremerstraat/Bijenkorfweg (in werking)

Doel

Doel is om op de locatie van het agrarische perceel tussen de Cor Bremerstraat en Bijenkorfweg 28 woningen te kunnen bouwen, waarvan 21 sociale huurwoningen.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is op 14 december 2022 door de raad gewijzigd vastgesteld.

U kunt het ontwerp raadplegen via omgevingswet.overheid.nl. Of bekijk het document onderaan deze pagina.

Procedure

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft ter visie gelegen voor beroep. Er is door 1 partij beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingesteld. We wachten op een uitnodiging voor de zitting voor het behandelen van het beroep.

Documenten

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.