Terug naar de vorige pagina

Bestemmingsplan Oudeschild – Trompstraat (onherroepelijk)

Doel

Het doel van dit bestemmingsplan is om op het voormalige voetbalveld aan de Trompstraat 39 woningen te kunnen bouwen, waarvan 20 sociale huurwoningen.

Stand van zaken

Op 24 mei 2022 is het bestemmingsplan door de raad vastgesteld.

Procedure

Er is geen beroep ingesteld. Het plan is per 26 juli 2022 in werking en onherroepelijk. De procedure is daarmee geheel afgerond.

Documenten

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.