Terug naar de vorige pagina

Bestemmingsplan Reparatieplan slaapplaatsen Texel 2022 (onherroepelijk)

Doel

De actie van het actualiseren van de planologische slaapplaatsenregistratie van de op 16 februari 2022 vastgestelde ‘Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie’ is uitgevoerd. Naar aanleiding van de vergelijking van het slaapplaatsenregistratiesysteem en de bestemmingsplannen bleek dat voor 5 locaties het bestemmingsplan aangepast moet worden. Dat gebeurt in dit reparatieplan. Het gaat om:

  1. Herenstraat 34
  2. Polderweg 19
  3. Boodtlaan 5
  4. Mienterglop 35
  5. De Ruyterstraat 95

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is op 22 maart 2023 door de raad vastgesteld.

U kunt het bestemmingsplan bekijken via omgevingswet.overheid.nl. Of bekijk de documenten hieronder.

Procedure

Er is geen beroep ingesteld. Het plan is per 13 juni 2023 in werking en onherroepelijk. De procedure is daarmee geheel afgerond.

Documenten

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.