Terug naar de vorige pagina

Bestemmingsplan Tweede Reparatieplan Oudeschild, De Ruyterstraat 35 (onherroepelijk)

Doel

Doel is om de omissie in het bestemmingsplan Oudeschild op de locatie De Ruyterstraat 35 te herstellen.

Op de locatie De Ruyterstraat 35 wordt op de verbeelding een aanduiding voor een recreatief opstal opgenomen. Hiermee worden bestaande rechten gerespecteerd.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is op 14 december 2022 door de raad vastgesteld.

U kunt het bekijken via omgevingswet.overheid.nl. Of bekijk de documenten hieronder.

Procedure

Er is geen beroep ingesteld. Het plan is per 28 februari 2023 in werking en onherroepelijk. De procedure is daarmee geheel afgerond.

Documenten

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.