Terug naar de vorige pagina

Bestemmingsplan Woonzorglocatie Gasthuisstraat II (vastgesteld)

Doel

Met dit plan wordt het gebied op de hoek Beatrixlaan/Gasthuisstraat opnieuw bestemd. Het gaat hier om de invulling van het terrein waar de voormalige Beatrixzaal (gymzaal) stond, in combinatie met de locatie van de voormalige basisschool Stella Maris. Op deze locatie komt een woonzorgcomplex bestaande uit 53 appartementen. Deze appartementen komen beschikbaar voor beschermd wonen. Beschermd wonen is een alternatief voor de huidige traditionele verpleeghuiszorg. Het gaat hoofdzakelijk om mensen met dementie of mensen met een zodanig intensieve somatische zorgvraag dat er 24-uurs aanwezigheid van professionele ondersteuning nodig is.

Stand van zaken

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 28 februari tot en met 10 april 2023. Hierna is het plan is in de raadsvergadering van 20 september 2023 vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, samen met de Nota van Zienswijzen en de bijbehorende stukken, van maandag 18 december 2023 tot en met maandag 29 januari 2024 ter inzage. Er kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bekijk hoe u beroep instelt.

Bestemmingsplan bekijken

U kunt het bestemmingsplan met de stukken bekijken op Regels op de kaart – Omgevingsloket (overheid.nl).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.