Terug naar de vorige pagina

Paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel (ontwerp)

Doel

Met de vaststelling op 22 september 2021 van het Toeristisch Toekomstplan (TTP) heeft de gemeenteraad ook besloten dat een paraplubestemmingsplan zal worden opgesteld. Hierin worden alle relevante ruimtelijke onderwerpen uit het TTP meegenomen die vragen om aanpassing of aanscherping.

Een belangrijke overweging van de gemeenteraad is het begrenzen van de groei van (de overlast van) toerisme. Het aantal adressen waar logies met ontbijt wordt aangeboden neemt enorm toe. Ook de groei van het aantal zomerhuizen op het eiland is groot. De gemeenteraad wil voorkomen dat dit ten koste gaat van het huidige aantal kampeerplaatsen.

De gemeenteraad heeft op 14 december 2022 besloten dit ontwerp paraplubestemmingsplan, inclusief het verwerkte amendement ‘Diversiteit van aanbod, niet verder verstenen’, ter inzage te leggen.

Stand van zaken

Van 30 januari tot en met 13 maart 2023 lag het ontwerp paraplubestemmingsplan ter inzage. Bekijk het document onderaan deze pagina. Of raadpleeg het plan via omgevingswet.overheid.nl.

Volgens de huidige planning wordt het ontwerp paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel in het 3e kwartaal van 2023 vastgesteld.

Procedure

U kon van maandag 30 januari tot en met maandag 13 maart 2023 een zienswijze kenbaar maken tegen het ontwerpbestemmingsplan. Een zienswijze is een mening, voor of tegen en onderbouwd met argumenten.

Documenten

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.