Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement. De stempas wordt naar u opgestuurd.

Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee te nemen bij het stemmen. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.