Afvalstoffenheffing en rioolheffing

Woont u op Texel, dan betaalt u mee aan het ophalen en verwerken van afval. Dit gaat via de afvalstoffenheffing.

Is uw woning of bedrijf daarnaast aangesloten op het riool? Dan betaalt u ook mee voor:

  • het inzamelen en schoonmaken van het afvalwater
  • het inzamelen en verwerken van regenwater
  • maatregelen die zorgen dat de grondwaterstand goed blijft

Dit gaat via de rioolheffing.

Om uw belastingaanslag te bekijken of om bezwaar te maken, logt u in bij de digitale belastingbalie. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Tarieven afvalstoffenheffing

  • eenpersoonshuishouden: € 206,33
  • meerpersoonshuishouden: € 332,45
  • recreatiewoning: € 259,47
  • in gebruik nemen van een extra grijze minicontainer: € 259,47

Tarief rioolheffing

Per gebouw: € 287,13

Dit bedrag geldt voor woningen en bedrijven.

Bezwaar maken

Klopt uw aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing niet? U kunt bezwaar maken. Hoe u dit doet vindt u op de pagina Bezwaar tegen de belastingaanslag.