Betalen van gemeentelijke belastingaanslag

U ontvangt ieder jaar een aanslag gemeentelijke belastingen. Wilt u de aanslag betalen met automatische incasso of een betalingsregeling aanvragen? U kunt dit aanvragen via de digitale belastingbalie.

Kunt u de aanslag niet betalen? Dan kunt u misschien kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen aanvragen op hhnk.nl.

U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen bekijken via de digitale belastingbalie. Hier heeft u DigiD voor nodig.

Let op: per huishouden krijgt één persoon de belastingaanslag. Kunt u niet inloggen bij de digitale belastingbalie? Misschien staat de belastingaanslag dan op naam van uw huisgenoot.

Kunt u de belasting niet op tijd betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan. Zo voorkomt u problemen. U mag de belasting dan in delen betalen. Of u krijgt uitstel van betaling.

Een betalingsregeling vraagt u aan via de digitale belastingbalie. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Of bel 0222-362174.

Kwijtschelding aanvragen op hhnk.nl

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? En heeft u niet teveel vermogen (spaargeld)? Dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen van de aanslag gemeentelijke belastingen. U hoeft de aanslag dan niet te betalen.

U vraagt kwijtschelding aan bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Uw aanvraag geldt voor de gemeentelijke belastingen en voor de waterschapsbelastingen.

Heeft u een buitenlandse bankrekening? Dan vermeldt u bij de betaling van de gemeentelijke belastingaanslag onderstaande gegevens:

  • bankrelatie: Bank Nederlandse Gemeenten
  • adres: Koninginnegracht 2
  • postcode en plaats: 2500 GH Den Haag
  • IBAN: NL86BNGH0285025740
  • BIC: BNGHNL2G

Betaalt u al via automatische afschrijving?

Het bedrag van uw gemeentelijke belastingaanslag wordt in maximaal 10 gelijke termijnen van uw rekening afgeschreven.

Wilt u gaan betalen via automatische afschrijving?

U vraagt dit aan via de digitale belastingbalie. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Wilt u uw automatische afschrijving wijzigen of stoppen?

Ook dit regelt u via de digitale belastingbalie.

Zie ook de pagina Automatische afschrijving.

Naast de gemeentelijke belastingaanslag ontvangt u ook een aanslag voor de waterschapsbelastingen. Deze ontvangt u van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Lees meer over de waterschapsbelastingen op hhnk.nl.