Reclame

Wilt u reclame plaatsen aan of bij een gebouw of uw woning? Misschien heeft u dan een omgevingsvergunning nodig. 

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Stuur dan een e-mail naar gemeente@texel.nl of bel ons op 14 0222. 

Valt de reclame onder bouwen, dan is een vergunning nodig

Valt de reclame die u wilt plaatsen onder ‘bouwen’? Dan heeft u een vergunning nodig. Een doek aan een gebouw (zonder frame) is bijvoorbeeld geen bouwwerk. Maar het plaatsen van lichtreclame aan een gebouw valt wel onder bouwen.  

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via omgevingswet.overheid.nl.

Reclame in het buitengebied

Maakt u reclame in het buitengebied? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Reclame in gebieden die onder de welstand vallen

In de welstandsnota (pdf) staan regels voor het aanbrengen van reclame in gebieden die onder de welstand vallen. U vindt deze informatie op de pagina’s 69 t/m 73.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.