Betalen van gemeentelijke belastingaanslag

U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen bekijken via de digitale belastingbalie. Hier heeft u DigiD voor nodig.

Kunt u de belasting niet op tijd betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan. Zo voorkomt u problemen. U mag de belasting dan in delen betalen. Of u krijgt uitstel van betaling.

Een betalingsregeling vraagt u aan via de digitale belastingbalie. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Of bel 0222-362174.

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen van de aanslag gemeentelijke belastingen. U hoeft de aanslag dan niet te betalen. Op de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vraagt u kwijtschelding aan voor de aanslag waterschapsbelastingen van het Hoogheemraadschap en de aanslag gemeentelijke belastingen.

 • Ga naar de website van het Hoogheemraadschap
 • Klik op ‘Mijn HHNK’
 • Log in met uw DigiD
 • Ga naar Mijn belastingen
 • Klik op Kwijtschelding
 • Volg de instructies op uw scherm

Heeft u een buitenlandse bankrekening? Dan vermeldt u bij de betaling van de gemeentelijke belastingaanslag onderstaande gegevens:

 • bankrelatie: Bank Nederlandse Gemeenten
 • adres: Koninginnegracht 2
 • postcode en plaats: 2500 GH Den Haag
 • IBAN: NL86BNGH0285025740
 • BIC: BNGHNL2G

Betaalt u al via automatische afschrijving?

Het bedrag van uw gemeentelijke belastingaanslag wordt in maximaal 10 gelijke termijnen van uw rekening afgeschreven.

Wilt u gaan betalen via automatische afschrijving?

U vraagt dit aan via de digitale belastingbalie. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Wilt u uw automatische afschrijving wijzigen of stoppen?

Ook dit regelt u via de digitale belastingbalie.

Zie ook de pagina Automatische afschrijving.