Betalen of kwijtschelden van de gemeentelijke belastingaanslag

Ieder jaar ontvangt u een aanslag gemeentelijke belastingen. Wilt u een betalingsregeling of een automatische afschrijving regelen/wijzigen of stopzetten? Ga dan naar de digitale belastingbalie. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt ook bellen met 14 0222.

Kunt u de aanslag niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen aanvragen op hhnk.nl.

Let op: per huishouden krijgt één persoon de belastingaanslag. Kunt u niet inloggen bij de digitale belastingbalie? Misschien staat de belastingaanslag dan op naam van uw huisgenoot.

Heeft u een buitenlandse bankrekening? Dan vermeldt u bij de betaling van de gemeentelijke belastingaanslag onderstaande gegevens:

  • bankrelatie: Bank Nederlandse Gemeenten
  • adres: Koninginnegracht 2
  • postcode en plaats: 2500 GH Den Haag
  • IBAN: NL86BNGH0285025740
  • BIC: BNGHNL2G