Betalen of kwijtschelden van de gemeentelijke belastingaanslag

Ieder jaar ontvangt u een aanslag gemeentelijke belastingen. Wilt u een betalingsregeling of een automatische afschrijving regelen/wijzigen of stopzetten? Ga dan naar de digitale belastingbalie. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt ook bellen met 14 0222.

Kunt u de aanslag niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen aanvragen op hhnk.nl.

Let op: per huishouden krijgt één persoon de belastingaanslag. Kunt u niet inloggen bij de digitale belastingbalie? Misschien staat de belastingaanslag dan op naam van uw huisgenoot.

Heeft u een buitenlandse bankrekening? Dan vermeldt u bij de betaling van de gemeentelijke belastingaanslag onderstaande gegevens:

  • bankrelatie: Bank Nederlandse Gemeenten
  • adres: Koninginnegracht 2
  • postcode en plaats: 2500 GH Den Haag
  • IBAN: NL86BNGH0285025740
  • BIC: BNGHNL2G
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.