Vergoeding bootkosten voor studenten met ov-chipkaart

Studenten met een ov-chipkaart hebben recht op gratis vervoer. Maar op de boot kunnen zij hun ov-chipkaart niet gebruiken. Daarom kunnen studenten die aan het vasteland studeren en recht hebben op studiefinanciering een vergoeding van de bootkosten krijgen.

Aanvragen en voorwaarden

In december vraagt u de aanvullende vergoeding aan. Vanaf 1 december vindt u op deze pagina het aanvraagformulier. Het formulier staat online tot en met 31 december.

U krijgt een vergoeding voor de gemaakte bootkosten als:

  • u studeert en in het bezit bent van een OV-chipkaart met studentenreisrecht, en
  • uw ouder(s) ingeschreven staan bij de gemeente Texel, en
  • u geen onderwijs volgt op Texel.

U krijgt maximaal € 66,17 per jaar. Voor elke maand waarin u niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de aanvullende vergoeding verminderd met € 5,51.

Uitbetaling

De vergoeding krijgt u uiterlijk in maart op uw rekening.