Eenmalige energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

Komt u in de problemen door de stijgende energiekosten en heeft u een laag inkomen? Bekijk dan of u de toeslag kunt aanvragen. Heeft u eerder de energietoeslag ontvangen of heeft u bijstand/bijzondere bijstand gekregen? U hoeft niets te doen. U krijg het automatisch op uw rekening overgeschreven.

  • Inwoners die in 2021 een bijstandsuitkering hadden of bijzondere bijstand hebben gekregen, krijgen de eenmalige toeslag automatisch.
  • Is uw netto inkomen inclusief vakantiegeld minder dan € 1310,05 (voor alleenstaanden) of € 1871,50 (voor samenwonenden of getrouwden)? Dan kunt u de toeslag ook aanvragen.
  • Ontvangt u AOW? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen als uw netto inkomen minder is dan € 1455,67 (voor alleenstaanden) of € 1971,05 (voor samenwonenden of getrouwden).
  • Kunt u uw energie- en gasrekening niet betalen? Neem dan ook contact op met het Sociaal Team Texel.

Print het formulier en lever het met de bijlagen in op het gemeentehuis. Opsturen mag ook: Gemeente Texel, t.a.v. het Sociaal Team, Postbus 200, 1790 AE Den Burg.
Heeft u geen printer? Wij kunnen het ook naar u toesturen. Bel daarvoor het telefoonnummer 14 0222.

Ieder huishouden in Nederland betaalt tijdelijk minder energiebelasting. Ook geldt van 1 juli t/m 31 december 2022 een lager btw-tarief op gas en elektriciteit.

U hoeft hiervoor niets te doen. Uw energieleverancier verrekent de korting automatisch met uw maandelijkse termijnbedrag. Op uw jaarafrekening over 2022 staat hoeveel korting u precies heeft gekregen. 

Meer informatie over maatregelen om de hoge energieprijzen te compenseren | Koopkracht | Rijksoverheid.nl

Helaas kunt u deze subsidie niet meer aanvragen, het subsidiegeld is op.

RREW (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) | Duurzaam Bouwloket

Bel dan het Sociaal Team op 14 0222 (dit is het hele telefoonnummer).