Energietoeslag 2023 voor inwoners met een laag inkomen

Het aanvragen van de energietoeslag 2023 was mogelijk tot en met 31 maart 2024. Er is geen energietoeslag voor 2024.

Wacht u nog op uitbetaling van de energietoeslag? Er zijn erg veel aanvragen gedaan. Daarom duurt het wat langer dan verwacht om alle aanvragen te verwerken. We vragen uw begrip hiervoor. U kunt de status van uw aanvraag bekijken met uw zaaknummer.

Heeft u nog vragen?

Bel dan het Sociaal Team op 14 0222 (dit is het hele telefoonnummer).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.