Investeringskrediet

Bent u bestuurslid van een stichting of vereniging op Texel? En heeft uw stichting of vereniging geld nodig voor een investering, bijvoorbeeld voor een verbouwing of de aankoop van grond? Dan kunt u bij ons een investeringskrediet aanvragen. Dit is een lening.

Voorwaarden

  • De regeling is in de eerste plaats bedoeld voor stichtingen en verenigingen die zich richten op cultuur of sport. Daarnaast kunnen stichtingen en verenigingen die géén culturele of sportieve doelstelling hebben, een aanvraag doen.
  • Het geld wordt geleend als u aan de voorwaarden in de investeringskredietregeling voldoet.
  • Er wordt onder andere bekeken of u de lening kunt aflossen, aan de hand van de laatste jaarrekening van uw stichting of vereniging.
  • Op een aanvraag voor een lening tot maximaal € 50.000 beslist het college.
  • Op een aanvraag voor een lening vanaf € 50.000 beslist de gemeenteraad.
  • Op een aanvraag voor een lening van een stichting of vereniging die géén culturele of sportieve doelstelling heeft, beslist in alle gevallen de gemeenteraad.
  • U betaalt rente over het bedrag. Dit is de rente die wij betalen voor vergelijkbare leningen. Er komen extra kosten bij voor de kosten die wij maken.
  • De lening moet binnen 5 of 10 jaar zijn terugbetaald.
  • De financiële zekerheid voor de lening moet worden vastgelegd bij de notaris.

Alle voorwaarden leest u in de investeringskredietregeling.