Investeringskrediet

Bent u bestuurslid van een stichting of vereniging op Texel? En heeft uw stichting of vereniging geld nodig voor een investering, bijvoorbeeld voor een verbouwing of de aankoop van grond? Dan kunt u bij ons een investeringskrediet aanvragen. Dit is een lening.

Voorwaarden

  • De regeling is in de eerste plaats bedoeld voor stichtingen en verenigingen die zich richten op cultuur of sport. Maar ook stichtingen en verenigingen die géén cultureel of sportief doel hebben, kunnen een aanvraag doen.
  • Wij lenen u geld als u aan de voorwaarden in de investeringskredietregeling voldoet.
  • Wij bekijken onder andere of u de lening kunt aflossen. Dat doen we aan de hand van de laatste jaarrekening van uw stichting of vereniging.
  • Over een aanvraag voor een lening tot € 50.000 beslist het college van burgemeester en wethouders.
  • Over een aanvraag voor een lening vanaf € 50.000 beslist de gemeenteraad.
  • Over een aanvraag voor een lening van een stichting of vereniging die géén cultureel of sportief doel heeft, beslist in alle gevallen de gemeenteraad.
  • U betaalt rente over het bedrag. Dit is de rente die wij betalen voor vergelijkbare leningen. Er komen extra kosten bij voor de kosten die wij maken.
  • U moet de lening binnen 5 of 10 jaar terugbetalen.
  • De financiële zekerheid voor de lening moet worden vastgelegd bij een notaris.

Alle voorwaarden leest u in de investeringskredietregeling op overheid.nl.