Jaarlijkse subsidie

Bent u bestuurslid van een stichting of vereniging? En organiseert u regelmatig activiteiten op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn of voor jongeren? Dan kunt u subsidie (een financiële bijdrage) aanvragen. Dit doet u online.

Let op: voor 2023 kunt u geen subsidieaanvraag meer doen. Aanvragen voor 2024 zijn weer mogelijk vanaf 1 januari 2023. Dan vindt u op deze pagina het aanvraagformulier. Heeft u vragen? Neem dan contact op met mevrouw S. van der Vring, via svandervring@texel.nl.

Voorwaarden aanvragen subsidie

U komt in aanmerking voor subsidie als de activiteiten die u organiseert:

  • niet eenmalig, maar doorlopend zijn, en
  • in de gemeente Texel plaatsvinden, en
  • georganiseerd worden door een stichting of vereniging, en
  • voldoende aansluiten op het gemeentelijk sportbeleid of het Wmo- of jeugd(zorg)beleid of het cultuurbeleid

De volledige voorwaarden kunt u lezen in:

algemene subsidieregels
subsidieregels sport
subsidieregels mens & maatschappij
subsidieregels kunst & cultuur

Subsidieplafonds 2022 (de maximale subsidiebedragen)

  • sport: € 95.064
  • mens & maatschappij: € 15.251
  • kunst & cultuur: € 42.041