Jaarlijkse subsidie

Bent u bestuurslid van een stichting of vereniging? En organiseert u regelmatig activiteiten op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn of voor jongeren? Dan kunt u subsidie (een financiële bijdrage) aanvragen. Dit doet u online.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

U komt in aanmerking voor subsidie als de activiteiten die u organiseert:

  • niet eenmalig, maar doorlopend zijn, en
  • in de gemeente Texel plaatsvinden, en
  • georganiseerd worden door een stichting of vereniging, en
  • voldoende aansluiten op het gemeentelijk sportbeleid of het Wmo- of jeugd(zorg)beleid of het cultuurbeleid

De volledige voorwaarden kunt u lezen in:

Subsidiebudget 2023 (subsidieplafonds)

  • sport: € 97.916
  • mens & maatschappij: € 15.709
  • kunst & cultuur: € 43.302