Monumentensubsidie

Woont u in een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie aanvragen voor onderhouds- of restauratiewerkzaamheden. Dien uw aanvraag in voor 1 maart. Het budget is namelijk beperkt en wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. Voor schapenboeten kunt u terecht bij Stichting Dorpsherstel Texel.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

  • U krijgt 60% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen vergoed. Hierbij geldt een maximum van € 7.500,- voor onderhoud en € 22.522,- voor restauratie.

Let op: u kunt alleen een restauratiesubsidie krijgen als u in de afgelopen 10 jaar geen gemeentelijke subsidie heeft gehad.

Uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten 2024

Monumentale schapenboeten

In september 2023 is het schapenboetenbeleid vastgesteld, met nieuwe regelingen voor het behoud van schapenboeten. Hieronder zijn de belangrijkste regelingen te vinden.

Collectieve onderhoudsregeling

Heeft u een monumentale schapenboet? Dan kunt u zich inschrijven voor de collectieve onderhoudsregeling bij Stichting Dorpsherstel Texel. Stichting Dorpsherstel Texel organiseert het onderhoud van de monumentale schapenboeten. De kosten voor het onderhoud worden vergoed door de gemeente.

Verzekeringsbijdrage

De monumentale schapenboeten komen daarnaast in aanmerking voor een bijdrage voor de verzekeringskosten. Deze bijdrage kan alleen worden aangevraagd als de schapenboet deelneemt aan de collectieve onderhoudsregeling, zoals omschreven in het schapenboetenbeleid.

De bijdrage voor pannengedekte schapenboeten bedraagt € 423,50 per boet per jaar. Voor rietgedekte schapenboeten is dit € 605,00 per boet per jaar. Bij de inschrijving voor de collectieve onderhoudsregeling moet u een betalingsbewijs en inschrijving van de verzekering inleveren. U krijgt als eigenaar jaarlijks de bijdrage uitgekeerd.

Lees verder in Schapenboetenbeleid (pdf) en Uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten 2024.

Subsidie voor rijksmonumenten

Bent u eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie? Dan zijn er 2 mogelijkheden van subsidie bij de rijksoverheid.

  • U kunt elk jaar van 1 maart tot 30 april een woonhuissubsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor kosten die u in het voorgaande jaar heeft gemaakt om uw rijksmonument in stand te houden. Meer informatie over de woonhuissubsidie op cultureelerfgoed.nl.
  • U kunt elk jaar tussen 1 oktober en 30 november een herbestemmingsubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze subsidie is ook voor gebouwen die geen monument zijn. Denk bijvoorbeeld aan een kerk, industriegebouw, school of boerenschuur. De regeling moet ervoor zorgen dat gebouwen niet te lang leegstaan en daardoor snel achteruit gaan. U leest meer over de herbestemmingssubsidie op cultureelerfgoed.nl.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.