Starterslening

Op dit moment is het niet mogelijk om een starterslening aan te vragen. Het college van burgemeester en wethouders zal een advies uitbrengen. Dit advies wordt binnenkort besproken met de gemeenteraad.