Starterslening

Wilt u uw eerste huis kopen op Texel, maar krijgt u de betaling niet rond? Misschien kunt u een Starterslening krijgen. Bekijk de voorwaarden op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Procedure Starterslening

  • Voldoet u aan de voorwaarden? Vul dan het Aanvraagformulier Starterslening (pdf) in en stuur het naar ons op.
  • Wij controleren of u in aanmerking komt voor de Starterslening.
  • Zo ja, dan ontvangt u van ons een brief waarin staat dat u de lening kunt aanvragen bij SVn (een toewijzingsbrief).
  • U vraagt de lening aan via svn.nl.
  • SVn beoordeelt de aanvraag en onderzoekt bijvoorbeeld uw financiële situatie (krediettoets).
  • Als ook SVn akkoord is, regelen zij de lening voor u.