Dubbele achternaam kiezen

Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind, als dat op (of na) 1 januari 2024 wordt geboren, de achternamen van beide ouders geven. Er is vanaf 1 januari 2024 ook een overgangsregeling voor kinderen die op (of na) 1 januari 2016 zijn geboren. Deze overgangsregeling geldt tot 1 januari 2025.

U regelt de naamskeuze aan de balie in het gemeentehuis. Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak via telefoonnummer 14 0222.

Kosten

Het wijzigen van de achternaam kost € 75,00 voor uw eerste kind en € 50,00 voor elk volgende kind.

Meer informatie

Meer over de dubbele achternaam leest u op Mag ik mijn kind 2 achternamen geven? (rijksoverheid.nl).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.