Geboorte doorgeven

Binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind of kinderen doet u hiervan aangifte (geboorteaangifte). De geboorteaangifte doet u in de gemeente waar uw kind geboren is. Op Texel doet u de aangifte persoonlijk. In Den Helder kunt u persoonlijk aangifte doen, maar daar kan het ook digitaal. 

Is uw kind op Texel geboren, dan maakt u hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0222 (dit is het hele telefoonnummer).

  • uw geldige identiteitsbewijs en (als u niet de moeder bent) een geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • de voornamen, geboortedatum en geboortetijd van het kind
  • bewijs van erkenning (als het kind van tevoren is erkend)
  • Als uw kind op Texel geboren is, neemt u het bewijs van geboorte op Texel mee. Dit is ondertekend door de verloskundige.

U moet binnen 3 dagen na de geboorte de geboorte doorgeven. U mag de geboorte natuurlijk ook doorgeven op de geboortedag van uw kind. Valt de derde dag in het weekend of op een feestdag? Dan mag u de geboorte de eerste werkdag daarna doorgeven. Over wanneer u geboorte moet doorgeven leest u meer op rijksoverheid.nl.

U mag de geboorte doorgeven als u de vader of moeder van het kind bent.
Als de vader en/of moeder de geboorte niet zelf kunnen doorgeven, mag u dit doen als:

  • u bij de geboorte aanwezig was
  • het kind in uw woning is geboren
  • u het hoofd of een gemachtigde bent van het ziekenhuis of de inrichting waar het kind is geboren

U doet aangifte bij de gemeente waar uw kind is geboren.

Wordt uw kind geboren aan boord van de TESO?
In de wet staat: “Wanneer een kind aan boord van een varend schip wordt geboren moet de geboorteaangifte in de gemeente gebeuren daar waar het kind de boot verlaat dan wel waar de boot ligplaats kiest.” Als het kind tijdens de overtocht van Texel naar Den Helder wordt geboren, moet u altijd aangifte doen in Den Helder. Het maakt hierbij niet uit of moeder en kind op de boot blijven of niet. De boot kiest namelijk altijd ligplaats in Den Helder.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.