Begraven of cremeren

Op Texel zijn meerdere begraafplaatsen. In Den Burg en Oosterend is een gemeentelijke begraafplaats. Het dichtstbijzijnde crematorium is in Schagen.

Over het uitstrooien van as leest u onder Cremeren en as uitstrooien.

Gemeentelijke begraafplaatsen in Den Burg en Oosterend

  • Wordt iemand na het overlijden begraven op de gemeentelijke begraafplaats in Den Burg of Oosterend? Een eerste uitgifte van een graf is voor 20 jaar. Dat betekent dat de overledene er ten minste 20 jaar begraven blijft.
  • Na 20 jaar kunt u het grafrecht (de periode waarin iemand er begraven ligt) met 10 jaar verlengen.
  • Op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn ook urnengraven en urnen-nissen. Hier kunt u de urn met de as van een overledene in plaatsen.
  • De eerste uitgifte van een urnengraf of urnen-nis is voor een periode van 10 jaar. Daarna kunt u dit recht met 10 jaar verlengen.
  • Het (vooraf) reserveren van een graf, urnengraf of urnen-nis is niet mogelijk.

Grafrechten

Recht dat aan u wordt verleend (wat u krijgt) Kosten
Een graf voor een periode van 20 jaar € 1880,69
Een kindergraf voor een periode van 20 jaar  € 939,70
Een urnengraf voor een periode van 10 jaar € 958,00
Een urnennis voor een periode van 10 jaar € 925,29
Verlenging van een graf met maximaal 10 jaar  € 920,05
Verlenging van een kindergraf met maximaal 10 jaar € 565,37
Verlenging van een urnengraf met maximaal 10 jaar € 920,05
Verlenging van een urnennis met maximaal 10 jaar € 920,05

Begraven

Dienst Kosten
Het begraven van een persoon van 12 jaar of ouder (inclusief gebruik van graflift, touwen en bekisting) € 879,08
Het begraven van een kind beneden 1 jaar € 264,32
Het begraven van een kind tussen de 1 en 12 jaar € 543,34
Steen afhalen en herplaatsen € 253,63

Bijzetten van asbussen en urnen

Dienst Kosten
Het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis, een urnengraf of in een graf € 155,87

Opgraven

Dienst Kosten
Het opgraven van een persoon tot 6 jaar, ten behoeve van een herbegraving € 743,59
Het opgraven van een persoon vanaf 6 jaar, ten behoeven van een herbegraving € 1113,95

Het dichtstbijzijnde crematorium is in Schagen.

U mag op Texel de as van een overledene uitstrooien. Belangrijk is dat u daarmee geen overlast veroorzaakt.

  • Voor het uitstrooien heeft u toestemming nodig van de grondeigenaar.
  • U mag geen monument of gedenksteen neerzetten bij de plaats van uitstrooien.
  • Wilt u as uitstrooien op grondgebied van Staatsbosbeheer? Vraag dan toestemming bij Staatsbosbeheer.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.