Aansprakelijk stellen van de gemeente

Heeft u schade opgelopen door onze schuld of nalatigheid? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen. Per geval wordt bekeken of wij verantwoordelijk zijn voor de schade. Dit is afhankelijk van wettelijke bepalingen en regels.

Wanneer een schadeclaim indienen

Als u schade hebt opgelopen door voorzieningen in de openbare ruimte waar wij verantwoordelijk voor zijn dan dient u een schadeclaim in. Wij hebben onder andere een zorgplicht voor bomen, riolering en de gladheidbestrijding. Zijn wij nalatig geweest, dan kunnen wij onder bijzondere omstandigheden en afhankelijk van de situatie aansprakelijk zijn voor de schade.

Voorbeelden van schadeclaims:

 • schade aan uw auto door een slecht wegdek
 • een valpartij door een scheefliggende trottoirtegel
 • scheur in de woning als gevolg van gemeentelijke werkzaamheden in de omgeving
 • verstopping van de riolering in het gemeentelijk deel

Wanneer geen schadeclaim indienen

 • bij  meldingen of klacht over de buitenruimte en/of afval
 • bij klachten over het handelen van de gemeente

Bent u verzekerd voor de soort schade die u heeft opgelopen? Meld de schade dan eerst bij uw eigen verzekering. Uw verzekeraar vraagt de kosten van de schade vervolgens bij ons terug. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan kan de verzekeraar ons namens u aansprakelijk stellen.

Als u ons zelf aansprakelijk wilt stellen dan kunt u dit direct online regelen. Ook kunt u een brief of e-mail sturen. Daarin moet het volgende staan:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en IBAN
 • omschrijving van wat er is gebeurd, waar het is gebeurd (precieze locatie), wanneer het is gebeurd (datum en tijdstip) en waaruit de schade bestaat
 • een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, rekeningen, offertes)
 • een uitleg waarom u ons aansprakelijk stelt

Bewijsstukken

Heeft u bewijs van de schade die u heeft opgelopen? Voeg dit altijd toe aan uw online formulier, brief of e-mail. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • foto’s van de locatie en situatie
 • een situatietekening (tekening of schets van de locatie en wat daar is gebeurd)
 • getuigenverklaringen en/of een verslag van de politie
 • rekening(en) van kosten naar aanleiding van de schade of offerte(s)
 • een schaderapport (verslag of overzicht van de schade)

Uw brief met de bewijsstukken stuurt u naar: Gemeente Texel, Postbus 200, 1790 AE Den Burg. E-mailen kan naar gemeente@texel.nl.

U ontvangt een bevestiging met een zaaknummer. Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u dan een brief.

U krijgt, meestal binnen 6 weken nadat alle informatie compleet is, bericht van ons. Daarin staat of wij een standpunt hebben kunnen bepalen of dat er meer tijd nodig is.

Als wij uw aansprakelijkstelling erkennen, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding. Als wij uw aansprakelijkstelling afwijzen, krijgt u een afwijzingsbrief.