Verloren of gevonden voorwerpen

Als u iets heeft verloren of gevonden, kijkt u op de website www.verlorenofgevonden.nl. Daar kunt u verloren voorwerpen terugvinden en gevonden voorwerpen aanmelden.

Heeft u iets verloren?

 • Geef het door via verlorenofgevonden.nl.
 • Beschrijf het verloren voorwerp en vermeld de mogelijke waarde (altijd invullen) en waar u het voorwerp bent verloren.
 • U kunt op verlorenofgevonden.nl zelf zoeken of iemand uw voorwerp heeft gevonden. Staat uw voorwerp in het overzicht van gevonden voorwerpen? Dan klikt u op ‘Dit is mijn voorwerp’. U vult het formulier in. Daarna nemen wij contact met u op.
 • U hoeft geen aangifte te doen bij de politie. U moet wél aangifte doen bij de politie als uw voorwerp gestolen is.
 • Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt? Meld dit dan direct bij de balie in het gemeentehuis in uw eigen woonplaats. Daar wordt een rapport van vermissing opgemaakt. U kunt dan ook een nieuw document aanvragen.

Heeft u iets gevonden?

 • Geef dit door via verlorenofgevonden.nl.
 • Beschrijf het gevonden voorwerp en vermeld de mogelijke waarde (altijd invullen) en waar u het voorwerp heeft gevonden.
 • U bewaart het voorwerp thuis en zorgt dat het netjes en heel blijft. U kunt het voorwerp ook afgeven bij de balie in het gemeentehuis.
 • Bij het doorgeven kunt u kiezen of u eigenaar wilt worden van het voorwerp. Als de eigenaar zich niet binnen de bewaarperiode meldt, dan wordt de beheerder – als dit mogelijk is – de eigenaar. De nieuwe eigenaar mag het gevonden voorwerp verkopen, weggeven of vernietigen.
 • Uw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor de gemeente die de administratie beheert.

Uitzonderingen

 • Heeft u iets verloren in het openbaar vervoer? Neem dan contact op met de vervoerder (bijvoorbeeld Texelhopper, NS of Connexxion).
 • U kunt geen eigenaar worden van gevonden sleutels, mobiele telefoons en persoonsgebonden documenten. Op een persoonsgebonden document staan persoonsgegevens van de eigenaar.
 • Gevonden Nederlandse documenten, zoals rijbewijzen, paspoorten of identiteitskaarten, moet u altijd inleveren bij de gemeente. Paspoorten en identiteitskaarten mogen niet meer worden teruggegeven aan de eigenaar. Gevonden rijbewijzen worden door de gemeente opgestuurd naar de RDW. Daar wordt bepaald of het rijbewijs kan worden teruggegeven aan de eigenaar.
 • Heeft u een buitenlands document gevonden? Lever dit dan in bij de gemeente. Of stuur het document naar het consulaat van het land waar het vandaan komt.
 • Stuur pasjes zoals ov- of TESO-kaarten, studentenkaarten of bankpasjes naar de instantie waar ze vandaan komen. Of lever ze bij ons in.
 • Neem direct contact op met de politie als u wapens, explosieven en/of verdovende middelen vindt.
 • Vindt u medicijnen? Lever deze in bij De Texelse Apotheek.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.