Alcoholvergunning

Heeft u een (horeca)bedrijf, slijterij of kantine en verkoopt u alcoholhoudende dranken? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig (vroeger drank- en horecavergunning). Voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig. De aanvraagformulieren vindt u onder het kopje Formulieren alcoholvergunning.

Naast de alcoholvergunning heeft u in de meeste gevallen ook een exploitatievergunning nodig.

Vraagt u een alcoholvergunning bij ons aan, dan moet u altijd een ingevulde Bibob-vragenlijst (pdf) inleveren. De Bibob-vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Deel 1 en deel 6-7 vult u altijd in. Tijdens het invullen van deel 1 leest u welke delen (2 t/m 5) u verder in moet vullen. 

Download hieronder de deelformulieren die voor u van toepassing zijn:

 1. Bibob-vragenformulier deel 1: Identificatie (pdf) (altijd invullen)
 2. Bibob-vragenformulier deel 2: Eenmanszaak – privé persoon (pdf)
 3. Bibob-vragenformulier deel 3: Vennoot – natuurlijk persoon (pdf)
 4. Bibob-vragenformulier deel 4: Uiteindelijk zeggenschaphebbende (pdf)
 5. Bibob-vragenformulier deel 5: Uiteindelijk leidinggevende (pdf)
 6. Bibob-vragenformulier deel 6 en 7: Specifieke vragen overige vergunningen en ondertekening (pdf) (altijd invullen)

Wat is de wet Bibob?

Wij mogen, op grond van de wet Bibob, uw achtergrond en uw bedrijf onderzoeken als u een vergunning bij ons aanvraagt. Dit noemen we een integriteitsonderzoek. Met zo’n onderzoek willen wij voorkomen dat we criminele activiteiten financieren of dat er misbruik wordt gemaakt van een vergunning.

Meer over de wet Bibob leest u op ondernemersplein.kvk.nl.

Soort aanvraag Kosten
Aanvraag alcoholvergunning € 671,10
Aanvraag wijziging aanhangsel alcoholvergunning € 94,45
Wijziging van de lokaliteiten op de alcoholvergunning € 130,50
 • Er is altijd een leidinggevende aanwezig als het horecabedrijf geopend is. Leidinggevenden staan op het aanhangsel van de alcoholvergunning vermeld.
 • Leidinggevenden in uw bedrijf zijn minimaal 21 jaar, in het bezit van het diploma Sociale Hygiëne en van goed gedrag. Leidinggevenden in uw bedrijf moeten bij ons zijn aangemeld.
 • Een nieuwe leidinggevende meldt u zo snel mogelijk bij ons aan. Voldoet de nieuwe leidinggevende aan de eisen, dan ontvangt u een nieuw aanhangsel voor bij de vergunning.
 • Verandert er iets aan het gebouw van uw bedrijf? Bijvoorbeeld door een verbouwing of een nieuw terras? Binnen een maand na de verandering geeft u dit aan ons door. 
 • Verandert er iets anders aan uw bedrijf, bijvoorbeeld de ondernemingsvorm of de samenstelling van de vennootschap onder firma? Dan vraagt u een nieuwe alcoholvergunning aan.

Sinds 1 juli 2023 is er een nieuw Register Sociale Hygiëne. Stond u ingeschreven in het oude SVH Register? Dan moet u uw registratie herbevestigen. Dit is gratis en doet u op registersocialehygiene.nl/registratie-herbevestigen.  

Stond u nog niet in het oude register? Of heeft u na 1 juli 2023 een erkend diploma Sociale Hygiëne behaald? Dan registreert u zich in het nieuwe register. Dit doet u op registersocialehygiene.nl/registreren.

Meer over het register Sociale Hygiëne en de herregistratie leest u op registersocialehygiene.nl.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.