Alcoholvergunning

Heeft u een (horeca)bedrijf, slijterij of kantine en verkoopt u alcoholhoudende dranken? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig (vroeger drank- en horecavergunning). Voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig. De aanvraagformulieren vindt u onder het kopje Formulieren alcoholvergunning.

Naast de alcoholvergunning heeft u in de meeste gevallen ook een exploitatievergunning nodig.

Soort aanvraag Kosten
Aanvraag alcoholvergunning € 632,55
Aanvraag wijziging aanhangsel alcoholvergunning € 89,05
Wijziging van de lokaliteiten op de alcoholvergunning € 123,00

 

  • Er is altijd een leidinggevende aanwezig als het horecabedrijf geopend is. Leidinggevenden staan op het aanhangsel van de alcoholvergunning vermeld.
  • Leidinggevenden in uw bedrijf zijn minimaal 21 jaar, in het bezit van het diploma Sociale Hygiëne en van goed gedrag. Leidinggevenden in uw bedrijf moeten bij ons zijn aangemeld.
  • Een nieuwe leidinggevende meldt u zo snel mogelijk bij ons aan. Voldoet de nieuwe leidinggevende aan de eisen, dan ontvangt u een nieuw aanhangsel voor bij de vergunning.
  • Verandert er iets aan het gebouw van uw bedrijf? Bijvoorbeeld door een verbouwing of een nieuw terras? Binnen een maand na de verandering geeft u dit aan ons door. 
  • Verandert er iets anders aan uw bedrijf, bijvoorbeeld de ondernemingsvorm of de samenstelling van de vennootschap onder firma? Dan vraagt u een nieuwe alcoholvergunning aan.